Åpningstider:9. - 15. april - hver dag kl 12:00 - kl 18:00     Opening hours:9th - 15th April - every day 12 pm - 6 pm

Lukkede selskap, bryllup og feiring av livet!

Røsslyngstua tilbyr også utleie av sine flotte lokaler til diverse private arrangementer.

I våre lokaler har ekteskap blitt inngått, konfirmanter blitt hyllet og avdøde blitt hedret.

Røsslyngstuas lune atmosfære er egnet for markering av alle livets faser. Kontakt oss for nærmere detaljer.